Featured Posts

  • Prev
  • Next

Vad är en ingenjör?

Ingenjör är ett yrke som personer med en teknisk ingenjörsutbildning som är på mellan 4 och 6 år. Ingenjörer arbetar och verkar inom många olika områden.
Några vanliga ingenjörsyrken:

  1. Dataingenjör
  2. Automationsingenjör
  3. Elektroingenjör
  4. Byggnadskonstruktör
  5. Kemiingenjör
  6. Flygingenjör
  7. Vägingenjör

Den viktigaste uppgiften en ingenjör har är att lösa problem inom sitt specialområde. Det kan handla om att bygga en bro, ett vägsystem, göra kartor och mätinstrument för GPS, ta fram program för mobiltelefoni, förbättra livsmedelshantering, effektivisera bränsleförbrukningen i en motor, ta fram förpackningar för olika transporter, hur man stoppar brandutvecklingen i en kemisk fabrik. Listan kan göras hur lång som helst – men kan summera det med att vi är problemlösare.

När man påbörjar sin utbildning så gör man en grundläggande utbildning för att sedan välja ett särskilt område att fördjupa sig i. Man kan säga att man under utbildningen får en verktygslåda som man fyller på med olika (kunskaps)verktyg som man sedan kan använda i arbetslivet. Det kan handla om att använda dessa verktyg i en särskild ordning eller kombinera dem på ett listigt sätt för att komma på den lösning som man är ute efter.

Hur arbetar då en ingenjör? Det är väldigt mycket personliga möten mellan dig som ingenjör och kunden, du måste förstå vad det är kunden vill ha. Som ingenjör skriver och pressenterar du rapporter, internutbildar kollegor samt redovisar och säljer in projekt till kunden. Det är heller inte ovanligt att ingenjörer blir någon form av chef, projektledare, teamleader eller expert inom ditt område.

Så man lugnt säga att man aldrig har tråkigt som ingenjör och de små går får hela tiden nya utmaningar. Men det kräver också att man hela tiden är på tårna om vad som händer i branschen så jag har också tagit en del kurser via STF för att hela tiden hålla mig uppdaterad.

(Visited 334 times, 1 visits today)